स्वर खोजें
अथर्ववेद में कुल 512 स्वर!
अक्षिरोगभेषज सूक्त ( 4) अग्नाविष्णु सूक्त ( 2) अग्नि सूक्त ( 19) अग्निस्तवन सूक्त ( 3) अघ्न्या सूक्त ( 5) अङ्ग सूक्त ( 2) अज सूक्त ( 38) अजरक्षत्र ( 8) अञ्जन सूक्त ( 2) अतिथि सत्कार ( 73) अथर्वाण सूक्त ( 30) अदिति सूक्त ( 2) अध्यात्म प्रकरण सूक्त ( 280) अध्यात्म सूक्त ( 162) अनड्वान सूक्त ( 12) अनुमति सूक्त ( 6) अन्न सूक्त ( 5) अन्नसमृद्धि सूक्त ( 3) अपांभैषज्य सूक्त ( 6) अपामार्ग सूक्त ( 24) अभय प्राप्ति सूक्त ( 6) अभय सूक्त ( 12) अभययाचना सूक्त ( 3) अभिसांमनस्य सूक्त ( 3) अभ्युदयार्थप्रार्थना सूक्त ( 30) अमावस्य सूक्त ( 4) अमित्रक्षयण सूक्त ( 7) अमित्रदम्भन सूक्त ( 3) अमृतत्व सूक्त ( 1) अमृतप्रदाता सूक्त ( 3) अमृता सूक्त ( 9) अरातिनाशन सूक्त ( 10) अरिष्टक्षयण सूक्त ( 12) अरिष्टनेमि सूक्त ( 1) अलक्ष्मीनाशन सूक्त ( 4) अवि सूक्त ( 8) अश्व सूक्त ( 1) असुरक्षयण सूक्त ( 3) असुरक्षयणम् सूक्त ( 1) अस्तृतमणि सूक्त ( 7) आकूति सूक्त ( 3) आञ्जन सूक्त ( 20) आत्मगोपन सूक्त ( 6) आत्मन अहिंसन सूक्त ( 1) आत्मविद्या सूक्त ( 8) आत्मा रक्षा सूक्त ( 8) आत्मा सूक्त ( 71) आदित्यगण सूक्त ( 3) आनृण्य सूक्त ( 6) आपः सूक्त ( 14) आपो देवता सूक्त ( 7) आयुवर्धन सूक्त ( 1) आयुष्य सूक्त ( 4) आस्रावभेषज सूक्त ( 6) इडा सूक्त ( 1) इन्द्र सूक्त ( 3) इन्द्रशौर्य सूक्त ( 7) इन्द्रस्तव सूक्त ( 3) इन्द्राविष्णु सूक्त ( 1) इषुनिष्कासन सूक्त ( 3) ईर्ष्यानिवारण सूक्त ( 2) ईर्ष्याविनाशन सूक्त ( 3) उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त ( 27) उन्मत्ततामोचन सूक्त ( 4) उन्मोचन सूक्त ( 3) उपरिबभ्रव सूक्त ( 1) ऊर्जा प्राप्ति सूक्त ( 3) ऋतयज्ञ सूक्त ( 11) ऋषभ सूक्त ( 24) एकवीर सूक्त ( 11) एको विभुः सूक्त ( 1) एनोनाशन सूक्त ( 3) ओदन सूक्त ( 56) ओषधि समूह सूक्त ( 28) ओषधि सूक्त ( 3) औदुम्बरमणि सूक्त ( 14) कल्याण के लिए यत्न ( 3) कल्याणार्थप्रार्थना ( 7) काम सूक्त ( 30) कामबाण सूक्त ( 6) कामात्मा सूक्त ( 6) कामिनीमनोऽभिमुखीकरण सूक्त ( 5) काल सूक्त ( 15) कासशमन सूक्त ( 3) कुन्ताप सूक्त ( 147) कुलपाकन्या सूक्त ( 4) कुष्ठतक्मनाशन सूक्त ( 10) कुष्ठनाशन सूक्त ( 10) कुष्ठौषधि सूक्त ( 3) कुहू सूक्त ( 2) कृत्यादूषण सूक्त ( 32) कृत्यापरिहरण सूक्त ( 25) कृमिघ्न सूक्त ( 13) कृमिजम्भन सूक्त ( 5) कृमिनाशक सूक्त ( 18) कृषि ( 9) केवलपति सूक्त ( 5) केशदृंहण सूक्त ( 3) केशवर्धन सूक्त ( 3) केशवर्धनी ओषधि सूक्त ( 3) क्लीबत्व सूक्त ( 5) क्षत्रभृदग्नि सूक्त ( 3) क्षत्रिय सूक्त ( 1) क्षेत्रियरोगनाशन ( 5) गण्डमालाचिकित्सा सूक्त ( 10) गर्भदृंहण सूक्त ( 4) गर्भदोषनिवारण सूक्त ( 26) गर्भाधान सूक्त ( 16) गोकर्णलक्ष्यकरण सूक्त ( 3) गोष्ठ सूक्त ( 6) गोसमूह सूक्त ( 7) गौ सूक्त ( 30) चिकित्सा सूक्त ( 3) छन्दासि सूक्त ( 1) जगद् राजा सूक्त ( 1) जगद्बीजपुरुष सूक्त ( 16) जङ्गिड सूक्त ( 5) जङ्गिडमणि सूक्त ( 10) जल चिकित्सा सूक्त ( 12) जलचिकित्सा सूक्त ( 3) जातवेदा सूक्त ( 5) जायाकामना सूक्त ( 3) जेताइन्द्र सूक्त ( 3) ज्येष्ठब्रह्मवर्णन सूक्त ( 44) ज्योति सूक्त ( 2) ज्वरनाशक सूक्त ( 4) ज्वरनाशन सूक्त ( 3) तक्मनाशन सूक्त ( 14) तपः सूक्त ( 2) तृतीयनाक सूक्त ( 5) त्राता इन्द्र सूक्त ( 1) दर्भ सूक्त ( 15) दर्भमणि सूक्त ( 24) दस्युनाशन सूक्त ( 6) दिक्षु आत्मारक्षा सूक्त ( 6) दिव्यआपः सूक्त ( 4) दिव्यवचन सूक्त ( 1) दीर्घायु प्राप्ति सूक्त ( 23) दीर्घायु सूक्त ( 87) दीर्घायुप्राप्ति सूक्त ( 20) दीर्घायुष्य सूक्त ( 24) दुःख मोचन सूक्त ( 103) दुःखनाशन सूक्त ( 6) दुःष्वप्ननाशन ( 6) दुःस्वप्न नाशन ( 2) दुःस्वप्नानाशन सूक्त ( 11) दुन्दुभि सूक्त ( 3) दुरितनाशन सूक्त ( 4) दुष्वप्नाशन सूक्त ( 1) दूर्वाशाला सूक्त ( 3) देवपत्नी सूक्त ( 2) द्रविणार्थप्रार्थना सूक्त ( 4) धनप्राप्ति प्रार्थना सूक्त ( 3) धर्म सूक्त ( 11) ध्रुवोराजा सूक्त ( 3) नक्षत्र सूक्त ( 12) नवशाला सूक्त ( 12) नारीसुखप्रसूति सूक्त ( 6) निर्ऋतिमोचन सूक्त ( 4) निर्ऋत्यपस्तरण सूक्त ( 3) पतिलाभ सूक्त ( 3) पतिवेदन सूक्त ( 8) परमधाम सूक्त ( 5) परमात्मा सूक्त ( 1) परस्परचित्तैदीकरण सूक्त ( 3) परिपाण सूक्त ( 1) पशुगण सूक्त ( 5) पशुपोषण सूक्त ( 6) पशुसंवर्धन सूक्त ( 5) पापनाशन सूक्त ( 16) पापमोचन सूक्त ( 76) पापलक्षणनाशन सूक्त ( 3) पापशमन सूक्त ( 3) पाप्मनाशन सूक्त ( 3) पावमान सूक्त ( 6) पाशमोचन सूक्त ( 18) पाशविमोचन सूक्त ( 8) पितृमेध सूक्त ( 283) पिप्पलीभैषज्य सूक्त ( 3) पिशाचक्षयण सूक्त ( 9) पुंसवन सूक्त ( 3) पुष्टिकर्म सूक्त ( 4) पूर्ण आयु सूक्त ( 1) पूर्णायु सूक्त ( 1) पूर्णिमा सूक्त ( 4) पृश्नपर्णी सूक्त ( 5) प्रजा सूक्त ( 1) प्रतिष्ठापन सूक्त ( 3) प्रतिसरमणि सूक्त ( 22) प्राण सूक्त ( 26) प्रीतिसंजनन सूक्त ( 3) बन्धमिचन सूक्त ( 2) बल प्राप्ति सूक्त ( 7) बलप्राप्ति सूक्त ( 7) बलवर्धक सूक्त ( 3) बलासनाशन सूक्त ( 3) ब्रह्म यज्ञ सूक्त ( 4) ब्रह्म सूक्त ( 1) ब्रह्मकर्म सूक्त ( 17) ब्रह्मगवी सूक्त ( 103) ब्रह्मचर्य सूक्त ( 26) ब्रह्मजाया सूक्त ( 18) ब्रह्मप्रकाशन सूक्त ( 33) ब्रह्मविद्या सूक्त ( 21) ब्रह्मा सूक्त ( 29) ब्रह्मौदन सूक्त ( 45) भगप्राप्ति सूक्त ( 3) भुवनज्येष्ठ सूक्त ( 9) भुवनपति सूक्त ( 5) भूमि सूक्त ( 63) भैषज्य सूक्त ( 20) मणि बन्धन सूक्त ( 35) मधु विद्या ( 5) मधु विद्या सूक्त ( 24) मधुमदन्न सूक्त ( 3) मन्याविनाशन सूक्त ( 3) मन्युशमन सूक्त ( 3) महद्ब्रह्मा सूक्त ( 4) मार्गस्वस्त्य अयन सूक्त ( 2) मूत्र मोचन सूक्त ( 9) मृत्युञ्जय सूक्त ( 3) मृत्युसंतरण सूक्त ( 7) मेखलाबन्धन सूक्त ( 5) मेधा जनक ( 4) मेधा सूक्त ( 4) मेधावर्धन सूक्त ( 5) यक्षमनाशन सूक्त ( 3) यक्षविबर्हण ( 7) यक्ष्मनाशन सूक्त ( 28) यक्ष्मनिवारण सूक्त ( 22) यक्ष्मानाशन सूक्त ( 6) यक्ष्मारोगनाशन सूक्त ( 55) यज्ञ सूक्त ( 20) यशः प्राप्ति सूक्त ( 3) यातुधानक्षयण सूक्त ( 3) यातुधाननाशन सूक्त ( 11) रक्षोघ्न सूक्त ( 19) रम्यगृह सूक्त ( 7) रयिसंवर्धन सूक्त ( 10) राका सूक्त ( 2) राजा ओर राजकृत सूक्त ( 9) राजा सूक्त ( 4) राजासंवरण सूक्त ( 6) राज्ञः संवरण सूक्त ( 3) राज्यभिषेक सूक्त ( 7) रात्रि सूक्त ( 32) रायस्पोष प्राप्ति सूक्त ( 6) रायस्पोषप्राप्ति सूक्त ( 13) राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त ( 6) राष्ट्रदेवी सुक्त ( 8) राष्ट्रधारण सूक्त ( 6) राष्ट्रबल सूक्त ( 1) राष्ट्रभृत सूक्त ( 7) राष्ट्रसभा सूक्त ( 1) राष्ट्रसूक्त ( 8) रुद्र सूक्त ( 31) रुधिरस्रावनिवर्तनधमनीबन्धन सूक्त ( 4) रोग उपशमन सूक्त ( 4) रोग निवारण सूक्त ( 7) रोगनाशन सूक्त ( 3) रोगोपशमन सूक्त ( 11) रोहिणी वनस्पति सूक्त ( 7) लाक्षा ( 9) वनस्पति ( 6) वपन सूक्त ( 3) वर्चः प्राप्ति सुक्त ( 6) वर्चः प्राप्ति सूक्त ( 3) वर्चस् प्राप्ति सूक्त ( 3) वर्चस्य सूक्त ( 7) वर्चोबलप्राप्ति सूक्त ( 4) वर्मधारण सूक्त ( 1) वशा गौ सूक्त ( 53) वशागौ सूक्त ( 34) वाक् सूक्त ( 1) वाजिनीवान् ऋषभ सूक्त ( 7) वाजी सूक्त ( 3) वाजीकरण सूक्त ( 11) वाणिज्य ( 8) वास सूक्त ( 1) विघ्नशमन सूक्त ( 1) विजय प्राप्ति सूक्त ( 50) विजय प्रार्थना सूक्त ( 4) विजय सूक्त ( 9) विजयप्रार्थना सूक्त ( 11) विजयी राजा ( 3) विद्युत सूक्त ( 4) विराट् सूक्त ( 93) विवाह प्रकरण सूक्त ( 139) विश्वकर्मा सूक्त ( 5) विश्वजित् सूक्त ( 4) विश्वप्राण सूक्त ( 1) विश्वस्रष्टा सूक्त ( 3) विषघ्न सूक्त ( 8) विषनाशन सूक्त ( 7) विषनिवारण का उपाय ( 3) विषभेषज्य सूक्त ( 8) विष्णु सूक्त ( 10) वीर रथ सूक्त ( 3) वीरप्रसूति सूक्त ( 6) वृषकामना सूक्त ( 3) वृषरोगनाशमन सूक्त ( 11) वृष्टि सूक्त ( 18) वेदमाता सूक्त ( 1) वेदी सूक्त ( 1) वेदोक्तकर्म सूक्त ( 1) वैश्वनार सूक्त ( 6) व्यापकदेव सूक्त ( 1) शङ्खमणि सूक्त ( 7) शतवारमणि सूक्त ( 6) शतौदनागौ सूक्त ( 27) शत्रु सेनासंमोहन सूक्त ( 12) शत्रुदमन सूक्त ( 30) शत्रुनाशन सूक्त ( 184) शत्रुनिवारण सूक्त ( 48) शत्रुपराजय सूक्त ( 31) शत्रुबलनाशन सूक्त ( 3) शत्रुबाधन सूक्त ( 4) शत्रुसेनात्रासन सूक्त ( 24) शर्म सूक्त ( 11) शान्ति सूक्त ( 40) शापनाशन सूक्त ( 3) शापमोचन सुक्त ( 1) शापमोचन सूक्त ( 5) शालनिर्माण सूक्त ( 9) शाला सूक्त ( 31) श्रेयः प्राप्ति सूक्त ( 5) श्वेत कुष्ठ नाशन सूक्त ( 8) संतरण ( 1) संपत्कर्म सूक्त ( 11) संप्रोक्षण सूक्त ( 3) सत्यानृतसमीक्षक सूक्त ( 9) सत्यौजा अग्नि सूक्त ( 10) सन्नति सूक्त ( 10) सपत्नक्षयण सूक्त ( 3) सपत्नक्षयणवरणमणि सूक्त ( 25) सपत्नहाग्नि ( 5) सपत्नीनाशन सूक्त ( 3) समृद्धि प्राप्ति सूक्त ( 7) सरस्वती सूक्त ( 6) सरस्वान् सूक्त ( 2) सर्परक्षण सूक्त ( 3) सर्पविषदूरीकरण सूक्त ( 26) सर्पविषनाशन सूक्त ( 12) सर्पविषनिवारण सूक्त ( 3) सर्वतोरक्षण सूक्त ( 3) सर्वप्रिय सूक्त ( 1) सर्वाधारवर्णन सूक्त ( 44) सविता प्रार्थना सूक्त ( 1) सविता सूक्त ( 8) सांमनस्य सूक्त ( 22) सिनीवाली सूक्त ( 3) सुकृतलोक सूक्त ( 3) सुकृतलोकप्राप्ति सूक्त ( 4) सुख प्राप्ति सूक्त ( 4) सुख सूक्त ( 1) सुत्रामाइन्द्र सूक्त ( 2) सुपर्ण सूक्त ( 2) सुमङ्गलदन्त सूक्त ( 3) सुरक्षा सूक्त ( 44) सुवीर सूक्त ( 1) सूक्त ( 1) सूक्त १३७ ( 14) सूक्त १३८ ( 3) सूक्त १३९ ( 5) सूक्त १४० ( 5) सूक्त १४१ ( 5) सूक्त १४२ ( 6) सूक्त १४३ ( 9) सूक्त-१ ( 3) सूक्त-१० ( 2) सूक्त-१०० ( 3) सूक्त-१०१ ( 3) सूक्त-१०२ ( 3) सूक्त-१०३ ( 3) सूक्त-१०४ ( 4) सूक्त-१०५ ( 5) सूक्त-१०६ ( 3) सूक्त-१०७ ( 15) सूक्त-१०८ ( 3) सूक्त-१०९ ( 3) सूक्त-११ ( 11) सूक्त-११० ( 3) सूक्त-१११ ( 3) सूक्त-११२ ( 3) सूक्त-११३ ( 2) सूक्त-११४ ( 2) सूक्त-११५ ( 3) सूक्त-११६ ( 2) सूक्त-११७ ( 3) सूक्त-११८ ( 4) सूक्त-११९ ( 2) सूक्त-१२ ( 7) सूक्त-१२० ( 2) सूक्त-१२१ ( 2) सूक्त-१२२ ( 3) सूक्त-१२३ ( 2) सूक्त-१२४ ( 6) सूक्त-१२५ ( 7) सूक्त-१२६ ( 23) सूक्त-१३ ( 4) सूक्त-१४ ( 4) सूक्त-१५ ( 6) सूक्त-१६ ( 12) सूक्त-१७ ( 12) सूक्त-१८ ( 6) सूक्त-१९ ( 7) सूक्त-२ ( 4) सूक्त-२० ( 7) सूक्त-२१ ( 11) सूक्त-२२ ( 6) सूक्त-२३ ( 9) सूक्त-२४ ( 9) सूक्त-२५ ( 7) सूक्त-२६ ( 6) सूक्त-२७ ( 6) सूक्त-२८ ( 4) सूक्त-२९ ( 5) सूक्त-३ ( 3) सूक्त-३० ( 5) सूक्त-३१ ( 5) सूक्त-३२ ( 3) सूक्त-३३ ( 3) सूक्त-३४ ( 18) सूक्त-३५ ( 16) सूक्त-३६ ( 11) सूक्त-३७ ( 11) सूक्त-३८ ( 6) सूक्त-३९ ( 5) सूक्त-४ ( 3) सूक्त-४० ( 3) सूक्त-४१ ( 3) सूक्त-४२ ( 3) सूक्त-४३ ( 3) सूक्त-४४ ( 3) सूक्त-४५ ( 3) सूक्त-४६ ( 3) सूक्त-४७ ( 21) सूक्त-४८ ( 6) सूक्त-४९ ( 7) सूक्त-५ ( 7) सूक्त-५० ( 2) सूक्त-५१ ( 4) सूक्त-५२ ( 3) सूक्त-५३ ( 3) सूक्त-५४ ( 3) सूक्त-५५ ( 3) सूक्त-५६ ( 6) सूक्त-५७ ( 16) सूक्त-५८ ( 4) सूक्त-५९ ( 4) सूक्त-६ ( 9) सूक्त-६० ( 6) सूक्त-६१ ( 6) सूक्त-६२ ( 10) सूक्त-६३ ( 9) सूक्त-६४ ( 6) सूक्त-६५ ( 3) सूक्त-६६ ( 3) सूक्त-६७ ( 7) सूक्त-६८ ( 12) सूक्त-६९ ( 12) सूक्त-७ ( 4) सूक्त-७० ( 20) सूक्त-७१ ( 16) सूक्त-७२ ( 3) सूक्त-७३ ( 6) सूक्त-७४ ( 7) सूक्त-७५ ( 3) सूक्त-७६ ( 8) सूक्त-७७ ( 8) सूक्त-७८ ( 3) सूक्त-७९ ( 2) सूक्त-८ ( 3) सूक्त-८० ( 2) सूक्त-८१ ( 2) सूक्त-८२ ( 2) सूक्त-८३ ( 2) सूक्त-८४ ( 3) सूक्त-८५ ( 4) सूक्त-८६ ( 1) सूक्त-८७ ( 7) सूक्त-८८ ( 6) सूक्त-८९ ( 11) सूक्त-९ ( 4) सूक्त-९० ( 3) सूक्त-९१ ( 12) सूक्त-९२ ( 21) सूक्त-९३ ( 8) सूक्त-९४ ( 11) सूक्त-९५ ( 4) सूक्त-९६ ( 24) सूक्त-९७ ( 3) सूक्त-९८ ( 2) सूक्त-९९ ( 2) सूर्य-चन्द्र सूक्त ( 6) सेनानिरीक्षण सूक्त ( 7) सेनासंयोजन सूक्त ( 7) सौभाग्यवर्धन सूक्त ( 5) सौमनस्य सूक्त ( 5) सौम्नस्य सूक्त ( 3) स्मर सूक्त ( 12) स्वराजपुनः स्थापन सूक्त ( 6) स्वर्गौदन सूक्त ( 60) स्वर्ज्योति प्राप्ति सूक्त ( 9) स्वस्ति सूक्त ( 1) स्वस्तिदा पूषा सूक्त ( 4) स्वस्तिवाचन सूक्त ( 3) स्वस्त्ययन सूक्त ( 7) स्वापन सूक्त ( 7) हवि सूक्त ( 1) हिरण्यधारण सूक्त ( 4) हृद्रोगकामलाशन सूक्त ( 4)