ऋषि खोजें

ऋग्वेद में अनिलो वातायनः के 7 संदर्भ मिले

वातस्य नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोष: । दिविस्पृग्यात्यरुणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन् ॥