देवता खोजें

ऋग्वेद में सुबन्धोर्जीविताह्वानम् के 5 संदर्भ मिले

यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान्वनस्पतीन् । एवा दाधार ते मनो जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥