देवता खोजें

अथर्ववेद में पुरोबृहती के 3 संदर्भ मिले

नमोगन्धर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च कृण्मः। विश्वावसो ब्रह्मणाते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥