छन्द खोजें

अथर्ववेद में ककुम्मत्यास्तारपङ्क्तिः के 1 संदर्भ मिले

रोहितो दिवमारुहत्तपसा तपस्वी। स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्बभूव ॥