छन्द खोजें

अथर्ववेद में अनुष्टुप्, चतुष्पाद्भुरिगुष्णिक् के 1 संदर्भ मिले

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि। यक्ष्मं कुक्षिभ्याम्प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥